Οι δράσεις μας

in the barn

Περιβάλλον

Ενεργειακή Κοινότητα Proud Farm

Η Proud Farm και τα μέλη της έχουν ιδρύσει « Ενεργειακή Κοινότητα Μη κερδοσκοπικού Σκοπού Δυτικής Μακεδονίας Πράουντ Φαρμ.  Μία ενεργειακή κοινότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βασισμένη στο όραμά μας για βιώσιμη κτηνοτροφική παραγωγή, με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία.  Η γη είναι σε κρίση λόγω ενός οικονομικού συστήματος που διαχειρίζεται τις φυσικές πηγές ως προϊόντα και όχι ως «Μία κοινότητα στην οποία ανήκουμε» (Aldo Leopold, 1949).  Για εμάς η ενέργεια αποτελεί κοινωνικό αγαθό, εξυπηρετεί την βιώσιμη ευημερία (Sustainable Prosperity) των κοινωνιών και ο στόχος της ίδρυσης της ενεργειακής κοινότητας, συνάδει απόλυτα με τον αγώνα μας για τον περιορισμό των ενεργειακών και διατροφικών εξαρτήσεων.  

Μείωση Ανθρακικού Αποτυπώματος

Εφαρμόζουμε, σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, εμπλουτισμό της στρωμνής με ενεργούς μικροοργανισμούς για τον περιορισμό του μικροβιακού φορτίου στον χώρο σταβλισμού, αλλά και για να δημιουργήσουμε μια πλούσια οργανική ύλη, η οποία όταν μελλοντικά σκορπιστεί στις καλλιεργειες μας, θα μας δώσει μέγιστες αποδόσεις και την καλύτερη ποιότητα, με ταυτόχρονο περιορισμό των μελλοντικών παρεμβάσεων. Για μια αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος και αυξημένων αποδόσεων.

sheep2

Εκπαίδευση - Διαχείριση

Υπηρεσίες ελέγχου αποδόσεων

Η γαλακτομέτρηση των αιγοπροβάτων αποτελεί μία εκ των βασικών διαδικασιών σε μία κτηνοτροφική μονάδα, που επιτρέπει την συλλογή πολύτιμων παραγωγικών δεδομένων.  Η σωστή συλλογή αυτών των δεδομένων αλλά και η κατάλληλη επεξεργασία τους, επιτρέπει στον κτηνοτρόφο να παίρνει σημαντικές αποφάσεις που αφορούν στην γενετική βελτίωση του κοπαδιού του, την υγεία του, την διατροφή του, την αναπαραγωγή αλλά και την οικονομική απόδοση.  Η Proud Farm στα πλαίσια του προγράμματος Νέα Γεωργία για την Νέα Γενιά, σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή εκτελεί δωρεάν γαλακτομετρήσεις σε επιλεγμένους παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας.  

Εκπαίδευτικά videos

Σε μία εποχή που οι μετακινήσεις και οι επαφές έχουν περιοριστεί, καθίσταται δύσκολη η τεχνική υποστήριξη των παραγωγών. Μία σειρά εκπαιδευτικών βίντεο, προσπαθεί να ξεπεράσει τους περιορισμούς και να καταστήσει σημαντική πληροφορία, διαθέσιμη προς όλους.

sheep3

Κοινωνία

Πρόγραμμα Επανένταξης Αστέγων

Η ομάδα παραγωγών της Proud Farm σε συνεργασία με το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την επανένταξη των φιλοξενούμενων του πολυδύναμου κέντρου Αστέγων, μέσα από την απασχόληση, φιλοξενία και κατάρτησή τους σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις Ελλήνων παραγωγών. 

sheep

Τεχνολογία

Βελτίωση της ευζωίας των προβάτων

Σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, έχουμε εγκαταστήσει ένα σύστημα καταγραφής Θερμοκρασίας, Υγρασίας, Διοξειδίου του Άνθρακα και Μεθανίου, για την καταγραφή των συνθηκών σταβλισμού, με στόχο την βελτίωση της ευζωίας των αιγοπροβάτων, αλλά και την σύνδεση ασθενειών με της συνθήκες σταβλισμού.