Η Proud Farm

in the barn

Με σταθερές αξίες

Η Ιστορία μας

Η Proud Farm συστάθηκε στο τέλος του 2018 με στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την δημιουργία εναλλακτικών μοντέλων εκτροφής και εισόδου νέων στον χώρο της αιγοπροβατοτροφίας.  Έιναι ιδρυτικό μέλος του Μεσογειακού Κέντρου Αγροδιατροφής, του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας InoFA (Internet of Food Alliance) και της πρώτης μη κερδοσκοπικής ενεργειακής κοινότητας Proud Farm.  Είναι επίσης η πρώτη start up της Δυτικής Μακεδονίας, καταχωρημένη στην εθνική βάση δεδομένων του Elevate Greece.  Εμπνεύστηκε και υλοποίησε σε συνεργασία με το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων, το πρόγραμμα Proud Life, για την απασχόληση φιλοξενούμενων του πολυδύναμου κέντρου αστέγων, σε επιλεγμένες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις.  Το 2020 της απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο στα Venture Impact Awards που διοργανώνονται από το The Hellenic Initiative, ενώ παράλληλα επιλέχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως εμβληματική αγροτική επιχείρηση στα πλαίσια του έργου "Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020".
Παράλληλα  έχει ξεκινήσει την προσπάθειά να αντιστρέψει τους όρους του οικονομικού συστήματος που καλεί τους νέους να επενδύσουν σημαντικά ποσά για την είσοδό τους στην αιγοπροβατοτροφία, και να αναδείξει ένα μοντέλο που θα ανατροφοδοτείται και θα μπορεί να δημιουργεί βιώσιμους παραγωγούς με ελάχιστο κεφάλαιο, μέσα από την ίδρυση της πρώτης θερμοκοιτίδας αιγοπροβατοτροφίας στον κόσμο.  Πρόκειται για την μοναδική προσπάθεια στην αιγοπροβατοτροφία που οργανώνεται σε αυτό το επίπεδο και διαθέτει σαφή κοινωνικό προσανατολισμό.  Η δομή της θερμοκοιτίδας θα αποτελέσει η ίδια  προϊόν που θα μπορεί να αναπαράγεται σε διαφορετικές περιοχές.  Η κοινωνική διάσταση θα αποτελέσει το όχημα για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη του δικτύου, την εξασφάλιση των πρώτων υλών αλλά και την προώθηση των παραγόμενων προϊόντων.
Η Proud Farm δραστηριοποιείται ως πρώτος διακινητής αιγοπρόβειου γάλακτος, συλλέγοντας και μεταπουλώντας από παραγωγούς της περιοχής.  Επιπλέον παρουσιάζει πρώτη στην ελληνική αγορά το βιολογικό λίπασμα από πρόβειο μαλλί, αρχικά μεταποιώντας ελληνικό μαλλί στην Αυστρία, και κατόπιν αναπτύσσοντας την δική της μονάδα παραγωγής στην Κοζάνη.  Δημιουργεί σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή την εκπαιδευτική πλατφόρμα για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίων ‘Φάρμα εν Τάξη’ και αναπτύσσει το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα για τον υπολογισμό του κτηνοτροφικού εισοδήματος, με σκοπό να το προωθήσει στις εκτροφές τις Ελλάδας και του εξωτερικού.  
Η Proud Farm έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης εκτροφών με βάση της αειφόρο εντατικοποίηση, ώστε να μεγιστοποιεί το όφελος για τον παραγωγό, ενώ παράλληλα να ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να μεγιστοποιεί την ευζωία των ζώων. 
Στα μελλοντικά της σχέδια είναι η μεταποίηση του παραγόμενου και συλλεγόμενου αιγοπρόβειου γάλακτος για την διάθεσή στην αγορά φρέσκου γάλακτος και γιαουρτιού, η δημιουργία μονάδας καινοτόμων συμπληρωμάτων διατροφής για αιγοπρόβατα, η πιστοποίηση του μοντέλου διαχείρισης κτηνοτροφικών επιχειρήσεων που εφαρμόζει στις εκτροφές της και η δημιουργία δικτύου ζωοτεχνών για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και διαχείρισης ζωικού κεφαλαίου.  

sheep2

Ολιστική προσέγγιση του προβλήματος

Ο σχεδιασμός

Αυτή την πραγματικότητα αναλάβαμε να αλλάξουμε.  Ένας νέος δρόμος έπρεπε να χαραχθεί από την αρχή, και κάθε βήμα να γίνεται με σιγουριά, καθώς η ευθύνη ήταν μεγάλη.  Ο αρχικός στρατηγικός σχεδιασμός περιλάμβανε την διαμόρφωση του απαραίτητου γνωσιακού υπόβαθρού αλλά και την ανάπτυξη των κατάλληλων επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων, που θα στήριζαν όλο το εγχείρημα.  Σιγά σιγά η ιδέα άρχισε να αποκτά μορφή, και έτσι γεννήθηκε η Proud Farm Θερμοκοιτίδα γαλακτοπαραγωγού αιγοπροβατοτροφίας.  Η πρώτη θερμοκοιτίδα στον κόσμο που αναλαμβάνει την δημιουργία επιτυχημένων αιγοπροβατοτρόφων. 

sheep

Με σταθερά βήματα

Η υλοποίηση

Δύο χρόνια συντονισμένης δουλειάς και ισχυρής επιμονής οδήγησαν στην επιτυχή ένταξη του έργου της θερμοκοιτίδας στους Ευρωπαϊκούς Σχηματισμούς Καινοτομίας (European Innovation Partnership, EIP-AGRI).  Ένα ισχυρό χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα οδηγήσει στην δημιουργία του πρωτοτύπου της Θερμοκοιτίδας στο Άγιο Δημήτριο Κοζάνης.  Παράλληλα, αξιοποιώντας την χρηματοδότηση από το The Hellenic Initiative, λαμβάνοντας το πρώτο βραβείο στα φετινά Venture Impact Awards, θα χρηματοδοτήσουμε ένα μέρος του αρχικού ζωικού κεφαλαίου των φιλοξενούμενων, με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουμε μία αλυσίδα ανταπόδοσης και κατ’ επέκταση ένα σημαντικό κληροδότημα.    Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει και συνεχίζουμε, καθώς για τα επόμενα τρία χρονιά, η ομάδα παραγωγών Proud Farm, το εργαστήριο ζωοτεχνίας της κτηνιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και μία ομάδα Ισπανών Κτηνιάτρων, θα εργαστούμε για τον εκδημοκρατισμό την κτηνοτροφικής παραγωγής και την δημιουργία ίσων ευκαιριών για όσους επιθυμούν να γίνουν Περήφανοι Κτηνοτρόφοι.